Z lokalnymi firmami wabić

póndźela, 03. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Za město jako hospodarsce sylne a ži­wje­njahódne stejnišćo wabić je zaměr widejoklipa, kotryž tuchwilu w Budy­šinje nastawa. Nazymu ma produkcija přistupna być.

Budyšin (SN/bn). Wotrjad za spěchowanje hospodarstwa Budyskeho zarjadnistwa chce z tuchwilu nastawacym wide­jo­klipom dalšich inwestorow a přede­wzaćelow do sprjewineho města wabić. Wo zwoprawdźenje produkcije stara so filmowy team Drježdźanskeje agentury DDV Media, po swójskim podaću najwjetšeho na marketing specializowaneho zwičnjerja Sakskeje. Klip „nima klasiski imageowy film być. Chcemy pokazać, zo je Budyšin hospodarsce sylne město. Někotre z tudyšich předewzaćow słušeja w swojim wobłuku samo k načolnikam branše. Kak je k tajkemu wuspěchej dóšło, to ma widejo wuswětleć“, w zdźělence Budyskeho zarjada za hospodarstwo, kulturu a zjawnostne dźěło rěka.

Drježdźanscy fachowcy produkuja film po zjawnym wupisanju w nadawku sprjewineho města. Směrnicam wot­powědnje běchu so Budyscy zamołwići po wob­šěrnych rozmołwach z wjacorymi kandidatami za nich rozsudźili.

Ručež budźe widejo zdokonjane, chcedźa je na oficialnej internetnej stronje města Budyšina a na Youtube-kanalu „StadtBautzen“ spřistupnić. Nimo toho budu z nim na regionalnych kaž tež mjezynarodnych wikach wabić. Planowane zdobom je, zo statna towaršnosć z wobmjezowanym rukowanjom Hospodarske spěchowanje Sakskeje „klip we wobłuku swojeje komunikacije wužiwa“. Hdy tak daloko je, wokomiknje hišće cyle jasne njeje. Za zjawnostne dźěło města zamołwita Laura Ziegler pak mjenuje termin „něhdźe nazymu“.

Tele dny je mustwo filmowcow wja­core Budyske firmy wopytało a portre­towało. K „předewzaćam, kotrež wjelestronske hospodarske resp. industrijne hałzy města reprezentuja“, słušeja mjez druhim Budyska žonopowa a delikate­sowa twzr, zhotowjer pisanskeho gratu V. D. Ledermann, pjecy fabrikowaca DEBAG a pišćeletwarc Hermann Eule. Wosebitosć wideja je, zo nima tón předewzaćelow z ryzy ekonomiskeje perspektiwy zbližić, ale zo prezentuja so w ramiku scenarija takrjec připódla. Něhdźe dwumjeńšinski krótkofilm powěda stawiznu hudźbnicy, kotraž sej město skerje připadnje poněčim wotkrywa, při čimž su jej lokalne wudźěłki bytostna pomoc.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND