Z lokalnymi firmami wabić

póndźela, 03. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Za město jako hospodarsce sylne a ži­wje­njahódne stejnišćo wabić je zaměr widejoklipa, kotryž tuchwilu w Budy­šinje nastawa. Nazymu ma produkcija přistupna być.

Budyšin (SN/bn). Wotrjad za spěchowanje hospodarstwa Budyskeho zarjadnistwa chce z tuchwilu nastawacym wide­jo­klipom dalšich inwestorow a přede­wzaćelow do sprjewineho města wabić. Wo zwoprawdźenje produkcije stara so filmowy team Drježdźanskeje agentury DDV Media, po swójskim podaću najwjetšeho na marketing specializowaneho zwičnjerja Sakskeje. Klip „nima klasiski imageowy film być. Chcemy pokazać, zo je Budyšin hospodarsce sylne město. Někotre z tudyšich předewzaćow słušeja w swojim wobłuku samo k načolnikam branše. Kak je k tajkemu wuspěchej dóšło, to ma widejo wuswětleć“, w zdźělence Budyskeho zarjada za hospodarstwo, kulturu a zjawnostne dźěło rěka.

Drježdźanscy fachowcy produkuja film po zjawnym wupisanju w nadawku sprjewineho města. Směrnicam wot­powědnje běchu so Budyscy zamołwići po wob­šěrnych rozmołwach z wjacorymi kandidatami za nich rozsudźili.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND