Wobchadny zwjazk tarify zwyšił

póndźela, 03. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Po dwěmaj lětomaj je wobchadny zamě­rowy zwjazk Hornje Łobjo (VVO) swoje tarify 1. awgusta wo přerěznje 3,9 procenty zwyšił. Hač do klětušeho pak měli płaćizny najprjedy raz stabilne wostać.

Budyšin (SN/mwe). Wobchadny zamě­rowy zwjazk VVO widźi přičiny zwyšenja swojich tarifow wot 1. awgustej 2020 hłownje w stupacych kóštach za energiju kaž tež w płaćenju wyšich mzdow swojim sobudźěłaćerjam. Potrjechene wot přiměrjenja tarifow za jězdźenki su wosebje ći, kotřiž su w městach z nadróžnej a z busom po puću. Płaćizna za jednu jězbu w jednym tarifowym pasmje je na při­kład we Wojerecach a Budyšinje wo dźesać centow na 2,50 eurow roz­rostła. Za dlěše jězby přez wjacore tari­fowe pasma postupi płaćizna na jednu jězbu samo wo 20 hač do 40 centow. Dnjowe karty za jedne tarifowe pasmo su po pjeć lětach prěni króć wo 50 centow dróše. Za dlěše čary kaž tež za swójby a małe skupiny stupaja płaćizny hač do dwaj euraj. Tydźenske jězdźenki wostanu stabilne, měsačne karty pak su nětko wo přerěznje 3,3 procenty dróše.

Dźakowano podpěrje Sakskeje móža wšelku słužbu wukonjacy nětko lukratiwne tikety wužiwać. Hač na zwjazkowej dobrowólnej słužbje wobdźěleni wšěch generacijow, socialne abo ekolo­giske lěto wukonjacy młodostni a dalši móža sej w jednym sakskim wobchadnym zwjazku jězdźenku za přihódne 48 eurow kupić.

Najebać enormne hospodarske wu­žadanja předewzaćow koronakrizy dla dwanaće partnerow we VVO zwjazk sam namjetuje, płaćizny znajmjeńša hač do kón­ca lěta 2021 njezwyšić. „Z dołho­dobnej płaćiznowej garantiju chcemy z aktualnym zniženjom wjacehódnotoweho dawka tež pasažěrow wolóžić“, roz­ło­žuje Michael Harig (CDU), Budyski krajny rada a předsyda zaměroweho zwjazka. „Mamy to za wažny signal atraktiwneho bliskowobchada, a tak naprawu našim gremijam namjetujemy.“

Wot spočatka lětnich prózdnin přeproša VVO wužiwarjow na po płaćiznje přihódne wulěty z busom a železnicu. Hač do 30. awgusta móža wosebje swójby linije do Sakskeje Šwicy abo do łu­žiskeje jězoriny wužiwać. Za to je wobchadny zaměrowy zwjazk kartu ze 86 pokiwami, kaž je to na přikład wopyt Wo­jerowskeho zwěrjenca, wudał.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND