Snano lěpše žně w Braniborskej

srjeda, 19. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Teltow (dpa/SN). Ratarjo w Braniborskej wočakuja lětsa tróšku nadpřerězne žně a tak lěpši wuslědk hač loni. Přiwšěm pak budu w kraju jasne rozdźěle nastupajo plus a minus, zdźěli rěčnik krajneho burskeho zwjazka Tino Erstling powěsćerni dpa do zakónčenja žnjow. Po jeho słowach zwisuje to z rozdźělnym mnóstwom spadkow w jednotliwych regionach kaž tež z kwalitu pódy na městnje. „Mamy zawody, kotrež podobnje špatne wunoški domchowaja kaž w suchim lěće 2018. Su pak tež ratarjo, kotřiž lětsa dosć derje wotrěznu.“ Hišće do zahajenja žnjow rěkaše ze stron zwjazka, zo budu lětuše žně podpřerězne.

W Burskim zwjazku južna Braniborska, su to wokrjesy Dubja-Błóta, Hornje Błóta-Łužica a Łobjo-Halštrow, liča po słowach jednaćelki Carmen Lorenz špatnych pódow a pobrachowaceho dešća dla z podpřerěznymi wunoškami. „Ale tež tu mamy punktuelne rozdźěle z lěpšimi žnjemi“, rjekny jednaćelka.

Po lěću suchoty 2018, kotrež bě ratarjam jenož wunošk dweju milionow tonow přinjesło, su domchowanki loni zaso 2,5 milionow tonow docpěli.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND