Žadaja sej brunicowe jamy pomjeńšić

wutora, 25. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Hižo w januaru su so zwjazkowe hospo­darske ministerstwo, zwjazkowe kraje a předewzaće Łužiska energija a milinarnje (LEAG) na jězbny plan hladajo na zakónčenje wudobywanja brunicy dojednali. Minjeny pjatk wozjewjeny posudk hospodarskich pruwowarjow pak nětko nowe dopóznaća wujewja.

Choćebuz (SN/BŠe). Je nowy rewěrowy plan za łužiske brunicowe jamy trěbny? To je prašenje, kotrež so w zwisku z minjeny pjatk wozjewjenym posudkom staja­. Zestajeli su posudk fachowcy hospodarskeje pruwowanskeje towaršnosće Ernst & Young, při čimž přepytowachu rewě­rowy plan štyrjoch brunicowych jamow­ Janšojce, Wjelcej-juh, Wochozy a Rych­wałd, kotrež koncern Łužiska energija a milinarnje (LEAG) wobhospodarja. Posudk měł rozrisać, hač su plany pře­­dewzaća hladajo na wužiwanje brunicy zmysłapołne. A kaž fachowcy wuličichu, je přichodnje wo wjele mjenje wuhla trěbne. Cyłkownje 80 milionow tonow brunicy móhli we łužiskej zemi wostać.

Tuž jewja so nětko wězo kritiske hłosy, kotrež sej žadaja, zo měł koncern na posudk reagować a swoje plany změnić. Tak rea­guje frakcija Zelenych w Sakskim krajnym sejmje a sej žada, njetrěbne wu­do­bywanje brunicy wuzamknyć. „W sakskim koaliciskim zrěčenju je cyle jasnje zakótwjene, zo njesmědźa so přestrjenje wužiwać, kotrež scyła trěbne njejsu. Posudk towaršnosće Ernst & Young wujewja, zo aktualne plano­wanja LEAG dojednanjam njewotpowě­duja“, zdźěli wčera klimopolitiski rěčnik frakcije Zelenych dr. Daniel Gerber. Dale z posudka wuchadźa, zo njeje brunica pod Miłorazom trěbna a zakónčenje wudobywanja brunicy hač do lěta 2038 njewohroža. „Tuž njeje hižo woprawnjene, zo smě so serbske kulturne kubło wot­bagrować“, rěčnik wuzběhny.

Tež Choćebuska wobswětowa skupina Zelena liga je na posudk hnydom reagowała a sej žada, hižo dowolene łužiske brunicowe jamy pomjeńšić. „Po wobli­čenjach móhli mjez Wochožanskej brunicowej jamu a wokolnymi wsami kaž Mułkecami a Rownom wjetši wotstawk dodźeržeć. To samsne płaći za Janšojsku jamu a wjesku Dubojce (Taubendorf). Sakske a braniborske krajne zarjady měli wuslědki posudka chutnje brać. Prognozy LEAG njeměli njekritisce přewzać“, měni Renej Šuster ze Zeleneje ligi.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND