Po skónčenju dźěłow hakle zapłaćiš

štwórtk, 27. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Rjemjeslniske zawody w Budyskim wokrjesu su z wida tudyšeho rjemjeslnistwa koronakrizu dotal poměrnje derje­ přetrali. Z nawalom priwatnych nadawkow pak hrozy tež problem.

Budyšin (SN/at). Problemy změja někotre rjemjeslniske firmy hakle kónc lěta, rěka z Budyskeho wokrjesneho rjemjeslnistwa. To ma z trajacej koronapande­miju a z postajenymi naprawami jeje dla činić. Rozsud zwjazkoweho knježerstwa, nadhódnotowy dawk wot 1. julija za poł lěta wot 19 na 16 procentow resp. wot sydom­ na pjeć procentow redukować, je w někotrych branšach prawy nawal nadawkow wubudźił.

Jedyn přikład su fotowoltaikowe připra­wy, kotrež chce sej někotřižkuli mě­jićel na třěše swojeho domskeho abo druheho twarjenja instalować dać. „Je jich telko, zo naše firmy to hač do kónca lěta njedočinja“, sposrědkuje Sabine Gotscha­-Schock, jednaćelka Budyskeho wo­krjesneho rjemjeslnistwa, poziciju zjednoćenstwa elektrotechnikarjow. Jako problematiske wopokaza so wočakowanje kupcow: Woni z toho wuchadźeja, zo su nadawk za čas płaćiwosće pomjeńšeneho nadhódnotoweho dawka wudźělili a tohodla tež tule lěpšinu změja. „Zlič­bowanku rjemjeslnik pak hakle po tym piše­, hdyž su wšitke trěbne dźěła wotzamknjene. To rěka, pola kohož to hakle spočatk noweho lěta budźe, tón ničo njelu­tuje“, wopisuje Gotscha-Schock połoženje, z kotrymž widźa so w mjenowanym přemysle konfrontowani. A to skazarjam wuwědomić lochko njebudźe.

Branše w Budyskim wokrjesu su rozdźělnje wot wuskutkow koronapande­mije potrjechene, jednaćelka zwěsći. Jara hubjenje dźe so přehladkowym twarcam. „Wšitcy jich sobudźěłaćerjo su na krótkodźěle nul.“ Pola pjekarjow a rěznikow zwěsći wona snadnuški postup, štož zwisuje z tym, zo dyrbjachu ludźo w lock­down-fazy doma wostać. Porno tomu maja kofejownje a catering-firmy straty, kotrež lětsa nachwatać njemóža. Wu­twarowe přemysła su w priwatnikach spušćomnych nadawkidawarjow našli. Zjawna ruka nadawki časowje dlijene poda. Ćerpjeli su frizerojo a kosmetikarki, kotřiž dyrbjachu swoje wobchody wot měrca hač do spočatka meje zawrěć.

Nastupajo wukubłansku přiražku zwjazkoweho knježerstwa w času korony Sabine Gotscha-Schock wobžaruje, zo ju tu lědma rjemjeslniski zawod dóstanje.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND