Rjemjesło tež w času krizy wěsty partner

srjeda, 02. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Drježdźany (SN/BŠe). Wukubłanski čas za powołanje so zahajił. Cyłkownje 389 žonow a 1 405 młodych muži na wuchodźe Sakskeje je so za powołansku karjeru w rjemjesle rozsudźiło a zrěčenje z wotpowědnym zawodom podpisało. Dokładnje 1 794 nowych zrěčenjow woznamjenja porno lońšemu rozrost 2,6 procentow. Hižo kónc awgusta je 1 747 młodych ludźi swoje wukubłanje zahajiło.

„Rjemjeslnistwo je so jara wo wučomnikow prócowało a tež tym šansu dało, kotřiž chcychu poprawom w druhich hospodarskich wobłukach powołanje nawuknyć, štož pak wuskutkow koronapandemije dla móžno njeje“, praji hłowny jednaćel Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory Andreas Brzezinski. Rjemjeslnistwo je w času koronakrizy dopokazało, kak wažne wone za system je. Přiwšěm pokazuja ličby jenož aktualne połoženje. „Hakle kónc lěta móžemy sćěhi pandemije na wukubłanskich wikach spóznać a bilancować. Fakt pak je: Rjemjesło tež w krizy z połnej paru dźěła“, Brzezinski dale wuswětla.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND