Sobudźěłaćerjo Miłočanskeho agrarneho předewzaća nastajichu ...

pjatk, 04. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Sobudźěłaćerjo Miłočanskeho agrarneho předewzaća nastajichu minjene dny něhdźe 25 žerdźow za domjace rubježne ptaki. Tajke skića ptakam móžnosć, na nich sedźo na myše łakać. Na wjacorych zahonach běchu ratarjo po žnjach žita hnydom ­na šćernišću mjezypłody wusyli. Dokelž słoma w zawodźe hižo trěbna njeje, wosta wona rozsykana ležo, a tak nastachu ­idealne wuměnjenja za rozmnoženje myšow. Z pomocu ptakow spytaja tomu zadźěwać. Foto: Hubert Šwejda

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND