W stadionje wopisma přepodali

póndźela, 07. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Koronapandemija žada sej wosebite rozrisanja. Tak bě so Choćebuska rjemjeslniska komora rozsudźiła, swój 29. dźeń mištrow minjeny štwórtk w Stadionje přećelstwa FC Energije Choćebuz přewjesć. Tam je 125 młodych fachowcow – 85 z nich ze slěbornym wopismom – swoje mišterske wukubłanje zakónčiło. 41 wučomnikow-rjemjeslnikow dósta swoje wuswědčenje. Najebać koronu wotmě so zarjadowanje w swjatočnym ramiku. We wulkim stadionje dźě bě zarjadowarjam móžno dosć wulki wotstawk mjez něhdźe 600 přitomnymi dodźeržeć. Foto: Michael Helbig

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND