Warnowanski stawk pola pósta

štwórtk, 10. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/at). Wjace hač sto listo­nošow a listonoškow pósta je so dźensa dopołdnja na naměsće před Němsko-Serbskim ludowym dźiwadłom w Budyšinje na warnowanskim stawku wob­dźěliło. W rozdźělowanskim centrumje Ottendorf-Okrilla bě jich w nocy 70, zdźěli posłužbowe dźěłarnistwo ver.di na naprašowanje. Pozadk stawka je přiwótřeny tarifowy konflikt. „Koncern Němski póst je w koronakrizy derje zasłužił. Zo pak při­stajenym w běžnych tarifowych jednanjach jenož połdra procenta wjace mzdy přicpěwa, jich njesměrnje rozhorja“, rjekny Jens Göbler, krajny fachowy sekretar ver.di Drježdźany/wuchodna Sakska našemu wječornikej.

Hižo w 2 hodź. započa so warnowanski stawk w Drježdźanskim rozdźělowanskim centrumje. Tež w Kamjenicy a Zwickauwje su póstownicy dźěło złožili. Kaž ver.di Sakskeje trochuje, budźe jich w běhu dnja wjace hač 800 stawkowacych.

Dźěłarnistwo ver.di žada sej w tari­fowych jednanjach 5,5 procentow wjace mzdy za nimale 140 000 přistajenych po cy­łym Zwjazku. Přichodne jednanske koło budźe 21. a 22. septembra.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND