Zaměrne dźěło na nowej „kótwicy“

wutora, 15. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Miłoraz (SN/BŠe). Nimale 18 měsacow po tym zo bu přesydlenske zrěčenje za wjes Miłoraz podpisane, móža po wotkryću ležownosćow na nowym stejnišću twarić započeć. Přestrjeń je něhdźe 14 hektarow wulka. Minjene dny je přede­wzaće Łužiska energija a milinarnje (LEAG) w starym Miłorazu hižo prěnje chěže spotorhać dało. „Naš zaměr je staru wjes dołhož móžno zachować a při­wšěm w nowym Miłorazu nowu kótwicu wuhotować“, zdźěli manager LEAG za in­frastrukturu Martin Klausch powěsćerni dpa. Po wobzamknjenju Slepjan­skeje gmejny dóstanu tež dróhi znate mjena. Tohorunja zarjaduja na nowym stejnišću dom za zetkawanje, pomnik, kupjel a sportnišćo – poprawom wšo to, štož maja wobydlerjo tež w starym Mi­łorazu.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND