„Husycu-to-go“ poskićeć poručenje

štwórtk, 05. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
W Rakecach witaja wopytowarjow do noweho, rjenje wuhotowaneho stana na mjeztym 19. husace wiki. 17. oktobra chcedźa pječenku a dalše dobroty zajimcam domoj předawać. Při wšěm móža kupcy na wikach wšědnje z poskitka tworow wuběrać. Nětko nadźijeja so sobudźěłaćerjo Sylvia Stiebitz, nawodnica zawoda Andrea Lau, Gheorghe Radu, Remo Strauß a rentnarkapomocnica Margitta Soisch (wotlěwa), zo móža z tym wot 1. decembra pokročować.  Foto: SN/Hanka Šěnec W Rakecach witaja wopytowarjow do noweho, rjenje wuhotowaneho stana na mjeztym 19. husace wiki. 17. oktobra chcedźa pječenku a dalše dobroty zajimcam domoj předawać. Při wšěm móža kupcy na wikach wšědnje z poskitka tworow wuběrać. Nětko nadźijeja so sobudźěłaćerjo Sylvia Stiebitz, nawodnica zawoda Andrea Lau, Gheorghe Radu, Remo Strauß a rentnarkapomocnica Margitta Soisch (wotlěwa), zo móža z tym wot 1. decembra pokročować. Foto: SN/Hanka Šěnec

Někotři hosćencarjo su na dalšu krizu přihotowani, mnozy pak trjebaja pomoc. Dalši su zašłe měsacy ideje wuwili, kak móhli mjeztym druhi lockdown w gastronomiji přetrać.

Bóšicy/Radwor/Budyšin (SN/BŠe/MiR). Zwjazkowe knježerstwo a zwjazkowe kraje su daloko sahace naprawy wobzamknyli, zo móhli ličby infekcijow z koronawirusom pomjeńšić. Wot póndźele su hosćency znowa zawrjene. Tež pjekarjam, konditarjam a rěznikam w Sakskej je zakazane swoje kofejownje abo přikuskowe předawanišća z městnami wobhospodarjeć. Kupcy smědźa sej jědźe jenož hišće wotewzać. Drježdźanska rjemjeslniska komora je so w mjenje potrjechenych zjawnje wuprajiła a ma postupo­wa­nje zwjazkoweho knježerstwa a swobodneho stata za razne zapřimnjenje do swo­bodneho hospodarstwa. Wězo ma so hladajo na wuwiće nowonatyknjenjow z koronawirusom reagować. Tola jednostronske rozsudy njejsu zmysłapołne.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk