Wupřestrěću mrětwy zadźěwać

štwórtk, 05. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Sakske socialne ministerstwo powšitkowne postajenja wozjewiło

Drježdźany (SN/BŠe). Sakske socialne ministerstwo je naprawy zahajiło, kotrež měli wupřestrěću afriskeje swinjaceje mrětwy zadźěwać. Minjenu sobotu běchu prěni pad chorosće w Sakskej wo­zje­wili. Dźiwje swinjo bu při hońtwje blisko­ Krušwicy zatřělene. Kaž předpisane, su hajnicy proby mortweho zwěrjeća fachowcam přepodali. A po přepytowanju bě jasne, zo bě wone inficěrowane.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk