Campingownišća wućežene byli

póndźela, 09. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Kóždy měsac zaběraja so statistikarjo z ličbami přenocowanjow w dowolowych kónčinach. A kaž z informacijow wuchadźa, běštej łužiska jězorina a Hornja Łužica w awgusće nade wšo woblubowanej.

Budyšin (SN/BŠe). Hladajo na wobmjezowanja nastupajo koronapandemiju w nalěću, kotrež su wosebje tež turistiski wobłuk potrjechili, dochadźeja nětko zwjeselace powěsće. Kaž statistikarjo wuličichu, je w awgusće 19,5 procentow wjace hosći do łužiskeje jězoriny přišło kaž w samsnym času lěto do toho. „Njemóžachmy drje wšitke straty koronawirusa dla wurunać, ale we wulkej měrje smy to docpěli“, roz­łožuje jednaćelka turistiskeho zwjazka Łužiska jězorina Kathrin Winkler. Zwjeselace je, zo bě wosebje wjele ludźi z Němskeje do kónčiny přišło, kotřiž su na jednym z jara derje wuhotowanych campingownišćow přebywali. Kaž jich mějićeljo zdźělichu, ­běchu kapacity nimale wučerpane.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk