„Předewzaće lěta“ z Njebjelčic poručenje

wutora, 29. decembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Předewzaće Weda w Njebjelčicach z jednaćelom Dawidom Wjenku (mały wobraz) na čole ma wšitke trěbne kompetency, zo móhli nastroje za desinfekciske srědki zhotowić. Tajke běchu w nalěću chětro požadane a firma je podarmo za tajkimi nastrojemi pytała. Tuž w běhu krótkeho časa sami připrawu wuwichu. Třěšna organizacija lutowarnjow nowych zwjazkowych krajow je metalotwarsku firmu za swój wukon z mytom „Předewzaće lěta“ wuznamjeniła.  Foto: Uwe Menschner Předewzaće Weda w Njebjelčicach z jednaćelom Dawidom Wjenku (mały wobraz) na čole ma wšitke trěbne kompetency, zo móhli nastroje za desinfekciske srědki zhotowić. Tajke běchu w nalěću chětro požadane a firma je podarmo za tajkimi nastrojemi pytała. Tuž w běhu krótkeho časa sami připrawu wuwichu. Třěšna organizacija lutowarnjow nowych zwjazkowych krajow je metalotwarsku firmu za swój wukon z mytom „Předewzaće lěta“ wuznamjeniła. Foto: Uwe Menschner

Metalotwarska firma Weda za inowatiwny wudźěłk wuznamjenjena

Njebjelčicy (UM/SN). Jako so kónc měrca prěnja žołma koronawirusa wupřestrěwaše, běchu – runje tak kaž wšelake druhe produkty – tež nastroje za desinfek­ciske srědki požadany wudźěłk, kotryž bě wupředaty. Tež Dawid Wjenk je po­dar­mo spytał tajki dóstać. „Tak sej rjeknych: Mamy­ sej sami nastroj zhotowić.“ To je lochko prajene. Tola w padźe Dawida Wjenki běchu wuměnjenja spjelnjene. Wšako je wón rjemjeslniski mišter a jednaćel metalotwarskeje firmy, kotraž ma wšitke trěbne kompetency tajke nastroje zhotowjeć. A tak započa wuwiwanski team Weda metal tzwr ideju šefa zwoprawdźić. „Připrawu měli z dwěmaj do pjeć litrami desinfekciskeho srědka pjelnić móc. Dale měł nastroj bjez wobšěr­neho hladanja wuńć, z mało kontaktom so posłužować hodźeć, lochce posłužujomny być a bjez miliny fungować“, bě předstawa teama. A w Njebjelčicach zasydlene předewzaće je w běhu mało tydźenjow připrawu z mjenom „Think Green“ wuwiło. Nastroj je nimale połdra metra wulki a z drohowocla. Posłužować hodźi so z nohu a pedalom.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk