Serbske baje sobu zapřijate

srjeda, 23. decembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Přirodowa dožiwjenska šćežka „Hućinjanske haty a Olbaski jězor“ chcedźa hač do klětušich swjatkow znowa koncipować a twarsce wobdźěłać. Prěnje naprawy su w oktobrje hižo zahajili.

Hućina/Stróža (AK/SN). Přirodowa dožiwjenska šćežka „Hućinjanske haty a Olbaski jězor“ wupřestrěwa so mjez Malešanskimaj wjesnymaj dźělomaj Hućinu a Stróžu. Jeje koncept budźe wobsahowje předźěłany a z twarskimi naprawami wuhotowany, zdźěli biosferowy rezerwat UNESCO Hornjołužiska hola a haty na swojej internetnej stronje. Prěnje dźěła běchu zamołwići kónc oktobra/spočatk nowembra zahajili. Podłu šćežki nětko wšitke stare pućiki a platformy wotstronja. „Paralelnje pak přihotuja hnydom dźěła za nowe twarske naprawy. Wopytowarjo změja tuž přichodnje z haćenjemi ličić, dokelž njebudu jednotliwe elementy a stacije wužiwać móc“, zamołwići biosferoweho rezerwata informuja.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk