Situacija w lěsach wostanje dale jara napjata

wutora, 22. decembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Drježdźany (SN/BŠe). Hižo třeće lěto za sobu maja lěsy po cyłej Sakskej wulku suchotu znjesć. Čim dlěje perioda traje, ćim wjetše a wočiwidniše su jeje wuskutki. Na zakładźe kóždolětneje lěsneje rozprawy statneho knježerstwa, kotruž stej sakski minister za energiju, škit klimy, wobswět a ratarstwo Wolfram Günther (Zeleni) a prezident krajneho lěsnistwa Utz Hempfling wčera w Drježdźanach předstajiłoj, bu 6 720 štomow wšelakich družin dokładnje přepytowanych. „Wuslědki nas jara starosća. Wjerški štomow maja štwórćinu mjenje lisća abo jehličkow. Něhdźe 35 procentow rostlin je masiwnje wobškodźenych“, Günther nowinarjam rozkładźe. Wosebje potrjechene su šmrěki, dokelž jich korjenje tak hłuboko njesahaja. Dale wobkedźbuja fachowcy zjaw, zo su tež duby wobškodźene. Dnowna woda dale a bóle woteběra, a tak so jeje staw w zymje hižo njewuruna. Wšitke družiny štomow trajneje suchoty dla ćerpja. Ćim lóšo je za škódniki, předewšěm skórniki, rostlinam škodźeć. Jeničce 21 procentow přepytowanych štomow žane škody njepokazuje.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk