Hórnikečanski jězor za dwě lěće zaso spřistupny

póndźela, 04. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Hórnikecy (SN). Sakski wyši hórniski zarjad je nětko plany za wotzamknjenja naprawow při Hórnikečanskim jězorje wozjewił. „Kupy, kotrež móhli so zesunyć, wostanu zawrjene. Wone pak njetrjebaja so geotechnisce saněrować“, wuswětli zastojnik hórniskeho zarjada prof. dr. Bernhard Cramer. Saněrowanje kupow by masiwnje do přirody zapřimnyło a tež zasydlenu zwěrinu wohrozyło. Tež kóšty a čas akterojo nětko lutuja. „Tak móhli jězor k lětnjej sezonje 2022 ludźom zaso spřistupnić“, fachowc měni. Zwostawace wužiwanske wobmjezowanja kupow ­a zbytne rizika podłu přibrjohow móže hórniski zarjad zastupować, w předležacym wozjewjenju rěka.

Hižo wot lěta 2014 je Hórnikečanski jězor zašlahany a njepřistupny. Přibrjohi je Łužiska a srjedźoněmska towaršnosć hórnistwoweho zarjadnistwa w nadawku sakskeho wyšeho hórniskeho zarjada saněrowała a zawěsćiła. Po wosom lětach smědźa ludźo jězor potom skónčnje zaso wužiwać.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND