Konditarka a hižo pjekarska mišterka

srjeda, 13. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Diana Pašcyna je hižo za čas dźěćatstwa často a wjele w pjekarni staršeju přebywała, do kotrejež je ju wóń wudźěłkow wabiła. Tuchwilu je tam młoda žona hišće přistajena. Zakłady za přewzaće wobchodnistwa pak je hižo wuspěšnje tworiła. Tak je so po powołanju konditarki w lěće 2019 tež z pjekarskej mišterku stała. SN/Hanka Šěnec Diana Pašcyna je hižo za čas dźěćatstwa často a wjele w pjekarni staršeju přebywała, do kotrejež je ju wóń wudźěłkow wabiła. Tuchwilu je tam młoda žona hišće přistajena. Zakłady za přewzaće wobchodnistwa pak je hižo wuspěšnje tworiła. Tak je so po powołanju konditarki w lěće 2019 tež z pjekarskej mišterku stała. SN/Hanka Šěnec

Diana Pašcyna chce pozdźišo raz swójbnu pjekarnju w Chrósćicach dale wjesć

Spodobnje debjene torty, poprjancy a praliny nas cyłe lěto wabja. Někotre tajke wudźěłki su kaž wuměłske twórby­. A wězo produkty konditarjow jara derje słodźa. Kreacije zhotowja mjez druhim tež Diana Pašcyna w Chrósćicach.

Pjekarstwo bu młodej žonje prawdźepodobnje do kolebki połožene. Wšako staj jeje staršej Zahrodnikec pjekarnju hnydom w swójskim domje załožiłoj. Swójbny projekt je ju tuž přez cyłe dźěćatstwo přewodźał a dobra wóń často do pje­černje wabiła. Njezadźiwa tuž, zo je so nětko sama rozsudźiła, w swójbnym předewzaću dźěłać chcyć. „Wuchodźiwši Chróšćansku zakładnu šulu a Budyski Serbski gymnazij sym sej wědomje tónle puć wuzwoliła, byrnjež za powołanje konditarki abituru a tak dwě dalšej šulskej lěće njetrjebała. Ženje pak njewěš, dokal će puće wjedu“, młoda mać wuswětla. Nimo toho začuwaše so po złoženju matury za wukubłanje zrališa. „Tež dźensa njebych ničo hinak činiła.“

wozjewjene w: Hospodarstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Ze zakładnymi wudźěłkami, kaž na přikład muku, dźěłaja konditarjo a pjekarjo. Diana Pašcyna wšitke přidawki dokładnje wotwažuje.
dalši wobraz (2) Wobstajnje maja w Zahrodnikec pjekarni tež čerstwe torty w poskitku.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND