Pandemija krizu dale přiwótřiła

srjeda, 10. měrca 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Wopokaza so korona łužiskim nutřkownym městam jako smjertny dyr? Z tymle palacym prašenjom rozestajachu so wčera wječor na online-diskusiji z Budyskej zapósłanču zwjazkoweho sejma Caren Lay (Lěwica). Wobdźělnicy rozjimachu, kak móhli regionalnemu drobnowikowanju z krizy pomhać.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk