Lětuši etat wobzamknyli

štwórtk, 25. měrca 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (AK/SN). Zaměrowy zwjazk Łužiska jězorina Sakskeje chce lětsa něhdźe dwaj milionaj eurow do kónčiny inwestować. Najwšelakoriše naprawy su za to předwidźane. Dźakowano spěchowanju we wobjimje 90 procentow su wone móžne. Zwjazk ma swójski podźěl 320 000 eurow nałožić. Na to dorozumichu so njedawno radźićeljo zjednoćenstwa na swojim posedźenju we Wojerecach, hdźež su plan etata za lěto 2021 wobzamknyli.

Ćežišći stej wodowe wotpočnišćo při Lejnjanskim jězorje kaž tež druhi dźěl systema za wodźenje po pućach“, wuswětli jednaćel zaměroweho zwjazka Łužiska jězorina Sakskeje Daniel Just. Swójski podźěl zwjazka za wodowe wotpočnišćo wučinja 238 000 eurow, za tamnu naprawu 30 000 eurow.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND