W zmysle ludźi měli derje rozsudźić

štwórtk, 25. měrca 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Wobchadny zaměrowy zwjazk Hornja Łužica-Delnja Šleska dźěła dale zaměrnje na poskitkach za swojich sobujěducych. Nimo dweju noweju jězdźidłow dźěše na wčerawšim posedźenju tež wo nowy kubłanski tiket.

Budyšin (SN/BŠe). Wobchadny zaměrowy zwjazk Hornja Łužica-Delnja Šleska (ZVON) je na swojim posedźenju wčera w Budyšinje wo skazankach busowych linijow w Budyskim wokrjesu za nowy jězbny plan rozsudźił. „Wobjim tež w přichodnym planje samsny wostanje“, wuswětli jednaćel ZVON Hans-Jürgen Pfeiffer. Kóžde lěto dyrbja radźićeljo konceptej přihłosować, a tak móža jězbny plan za lěto 2021/2022 nětko zestajeć. „Runje železniskim předewzaćam je to wažne, dokelž maja wotpowědnu potrjebu na trasach zawěsćić“, jednaćel postupowanje rozkładźe. Trěbne financne srědki ma ZVON k dispoziciji.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND