Dotal krizu derje zmištrowali

pjatk, 09. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Zaměrowy zwjazk Łužiska jězorina Braniborska je njedawno sakskemu zaměrowemu zwjazkej wo swojich aktiwitach rozprawjał. Mjeztym hotuja so tam na lě­tušu sezonu, při čimž maja so hišće mnohe twarske naprawy zakónčić.

Wojerecy (AK/SN). Zaměrowy zwjazk Łuži­ska jězorina Braniborska rozestaja so intensiwnje z wuměnjenjemi a sćěhami pandemije. „Dotal krizu derje zmištrujemy, čehoždla smy optimistiscy. Nadźijamy so nětko na start lětušeje sezony w meji“, wujasni nawoda zaměroweho zwjazka Detlev Wurzler na njedawnym posedźenju we Wojerecach, hdźež bě so susodny sakski zwjazk zešoł. Loni su w braniborskim dźělu jězoriny 7,1 procent mjenje hosći witali hač lěto do toho. Ličba přenocowanjow pak je so jenož snadnje wo 0,54 procenty znižiła. Hladajo na ličbu hosći campingownišćow su mějićeljo loni jasnje wjace ludźi zwěsćili. Mjenje hosći pak je so za dowol w bydlenjach abo hotelach rozsudźiło.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND