Wobchody testowanym a šćěpjenym wotewrěć

srjeda, 21. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )
W mnohich wobchodach Budyskeho centera je swěca hasnjena. Někotři wotnajerjo su samo připowědźili, wobchod tež po pandemiji zawrjeny wostajić.  Foto: SN/Hanka Šěnec W mnohich wobchodach Budyskeho centera je swěca hasnjena. Někotři wotnajerjo su samo připowědźili, wobchod tež po pandemiji zawrjeny wostajić. Foto: SN/Hanka Šěnec

Budyšin (SN/BŠe). Zwjazkowy sejm chce dźensa změny zakonja wo infekciskim škiće wobzamknyć, kotrež maja potom za cyły Zwjazk płaćić. Přiwótřenych naprawow w zwisku ze zakonjom so wosebje tež wobchodnicy boja.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND