Jězor po zesunjenju zemje dlěje saněruja

pjatk, 07. meje 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Po 500 metrach je so brjóh Hórnikečanskeho jězora 11. měrca na hišće njesaněrowanym wotrězku zesunył.  Foto: Gernot Menzel Po 500 metrach je so brjóh Hórnikečanskeho jězora 11. měrca na hišće njesaněrowanym wotrězku zesunył. Foto: Gernot Menzel

Łaz (SN/at). Po hoberskim zesunjenju zemje w měrcu budźe Hórnikečanski jězor bytostnje dlěje saněrowany. Koncept wo tym, kak měli zesunjeny brjóh zawěsćić, ma hakle klětu nalěto předležeć. To rozprawja powěsćernja dpa, powołaca so na informacije ze Sakskeho wyšeho hórniskeho zarjada w Freibergu.

Prěnjotnje bě předwidźane, zapławjenu bywšu wuhlowu jamu w sezonje 2022 za wólnočasne wužiwanje zaso přepodać. Jězor dźě je wot nalěća 2014 saněrowanskich dźěłow Łužiskeje a srjedźoněmskeje towaršnosće hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) njepřistupny. Hdy pak budźe tam po tuchwilnym połoženju zaso móžno so kupać a čołmikować, na to wyši hórniski zarjad žanu wotmołwu nima.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND