×

Powěsć

Failed loading XML...

Skići potrěbnym wulku pomoc

srjeda, 09. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Mustwo Łazkowskeho Nowakec wozydłownistwa rady pomha a wozy ludźi do wšitkich kóncow Němskeje, samo hač do Čorneho lěsa. Tež jězby k lěkarjam a k nakupowanju k poskitkej słušeja.  Foto: Nowakec wozydłownistwo/Frank Nowak Mustwo Łazkowskeho Nowakec wozydłownistwa rady pomha a wozy ludźi do wšitkich kóncow Němskeje, samo hač do Čorneho lěsa. Tež jězby k lěkarjam a k nakupowanju k poskitkej słušeja. Foto: Nowakec wozydłownistwo/Frank Nowak

Posłužbownik Frank Nowak z Łazka ludźi samo na wopyt přiwuznych do Čorneho lěsa abo k Sewjernemu morju wjezł

Mjez nami je dźeń a wjace staršich a starych ludźi. Mnozy z nich su hišće kmani so sami zastarać a sej wšědny dźeń po swojich předstawach zarjadować. Tući poměrnje samostatni pak su tež dźa­kowni, hdyž so raz wo něšto starać nje­trjebaja, ale hdyž jim druzy dźěl prócy a dźěła wotewzaja.

Zajimy a přeća spóznał

Na tajku podpěru wusměrił je so Frank Nowak z Łazka. Hižo mnohe lěta poskića wón najwšelakoriše posłužby starym a potrěbnym. Jeho skutkowanje a te jeho pilnych sobudźěłaćerjow njewobmjezuje pak so jenož na pomoc tym, kiž hižo mobilni njejsu, ale tež tym, kotřiž sej wšelake trěbne wobstaranja wšědneho dnja, jězby abo přijomnosće žiwjenja prosće hižo dowolić njemóža abo sami wjace k tomu kmani njejsu.

wozjewjene w: Hospodarstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Awtowa flota Franka Nowaka je na 13 jězdźidłow rozrostła. Foto: Jan Kral
dalši wobraz (2) Šef předewzaća je Frank Nowak.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND