Pólscy kolegojo w zawodnych radach aktiwni

pjatk, 11. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/at). Dźěłarnistwo IG metal wuchodneje Sakskeje zwěsća zrosćene sebjewědomje dźěłacych w předewzaćach swojeje zamołwitosće. Ludźo so ze mzdami, kotrež su niše hač te kolegow na zapadźe za samsne dźěło, hižo njewotnamakaja. To podšmórnje nowy prěni społnomócnjeny IG metal w regionje Uwe Garbe, kiž je zastojnstwo 29. meje wot Jana Otta přewzał. Minjene lěta běchu sej přistajeni z wutworjenjom zawodnych radow přećiwo spjećowanju jednaćelstwow prawo sobupostajowanja zawěsćili. Zawodnu radu maja na přikład nětko w twornjach Maja w Kulowje-Brěžkach, Birkenstock w Bernstadće a Zhorjelcu abo pola producenta bydlenskich mobilow Capron w sakskim Neustadće. Na docpěte nawjazujo wusměrja so jedne ćežišćo přichodneho skutkowanja tudyšeje IG metal na stabilizaciju a wutwar zrosćenych strukturow w zawodach.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND