Wuměnjenja we Wojerecach za slědźenišćo

póndźela, 19. julija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

We Wojerecach tča wjelestronske hospo­darske potenciale. Wuměnjenja za zasydlenje a infrastrukturu pak maja so dale polěpšić, zo bychu inwestorow do města wabili.

Wojerecy (AK/SN). „Mamy so hišće bóle zwičnjeć, přeco w dorěčenju z wokol­nymi komunami. Mamy wodźacu rólu, a tejle zamołwitosći wotpowědujemy“, podšmórny wyši měšćanosta Torsten Ruban-Zeh (SPD) minjeny štwórtk, jako wopytachu sobudźěłaćerjo Helmholtzskeho slědźenskeho centruma Drježdźany-Rossendorf a Drježdźanskeje Techniskeje uniwersity Wojerecy, Lejno kaž tež Čornochołmčanski Krabatowy młyn.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk