Šansy na wukubłanje dale dobre

pjatk, 30. julija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Wšitkim młodostnym, kotřiž chcedźa lětsa hišće powołanske wukubłanje zahajić, wjele chwile wjace njezwostanje. Kotre pak je prawe powołanje? Tu móže powołanske poradźowanje pomhać.

Budyšin (SN/at). Wulke prózdniny šulscy wotchadnicy wužiwaja, zo bychu swój za­stup­ do powołanskeho wukubłanja rjadowali. Kaž Budyska wotnožka agentury za dźěło w zwisku z rozprawnistwom wo połoženju na wuchodosakskich dźěłowych wikach w juliju rozprawja, pyta tuchwilu 972 młodostnych z pomocu powołanskeho poradźowanja a młodźinskeju powołanskeju agenturow Budyšin a Zhorjelc swój start do powołanskeho žiwjenja. Tomu napřećo steji 1 123 njewobsadźenych městnow. Z wida agentury za dźěło a poskićowacych předewzaćow su šansy, hišće wukubłanske městno namakać, poprawom dobre.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND