Z błudnymi idejemi nowe puće kročić

wutora, 03. awgusta 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Lubin (SN/BŠe). Błótowske towarstwo chce so zaměrnje za skutkowne wuwiće kónčiny zasadźeć, kotraž je tež jako Leaderowy region Błóta-plus woznamjenjena. Tak chce so tež wo pjenjezy přichodneje spěchowanskeje periody wot lěta 2023 do 2027 z hornca Europskeje unije požadać. W minjenej dobje wšak je so z pomocu 25,15 milionow z programa Leader a 13,5 milionow eurow ze zhromadneho nadawka k polěpšenju agrarneje struktury wjele zeskutkowniło. ­Cyłkownje 130 projektam su zamołwići spěchowanske srědki přizwolili.

We wobłuku „regionalne hódnoty a kwalita“ je projekt pod hesłom „pjekarska błudnosć“ pjenjezy dóstało. Štož trochu błudnje klinči, pak ma směrodajnu zakładnu ideju. W nowej pječerni chcedźa zhotowjenske procesy wužiwać, při čimž tak mało resursow kaž móžno pře­trjebaja. „Z trochu zbožom produkujemy hižo wot klětušeho kompletnje bjez wuhlikoweho dioksida“, rozłožuje Philipp Fumfahr, kiž pjekarsku tradiciju we Wětošowje (Vetschau) wobchowuje.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND