Wagonownja Niska ze znatym nowym jednaćelom

wutora, 31. awgusta 2021
artikl hódnoćić
(0 )
W ELH wagonowni Niska tzwr, tu zachodny wobłuk za čas warnowanskeho stawka w juliju, maja noweho jednaćela.  Foto: Uwe Menschner W ELH wagonowni Niska tzwr, tu zachodny wobłuk za čas warnowanskeho stawka w juliju, maja noweho jednaćela. Foto: Uwe Menschner

Niska (UM/SN). Nišćanska wagonownja ma noweho jednaćela. Mjeztym połdra tydźenja nawjeduje Matúš Babík přede­wzaće w naslědnistwje Martina Weisenpachera. Eileen Müller z dźěłarnistwa IG metal wuchodneje Sakskeje rozsud wita. „Mějach hižo prěni dźeń zeznawansku rozmołwu z knjezom Babíkom. W njej so wujewi, zo podobnje myslimoj a hłuboko do stejnišća a do jeho přichodakmanych produktow wěrimoj. Mjeztym předleži prěni poskitk ze stron dźěłodawarja, kotryž budźemy w zhromadnym jednanju spočatk nowembra rozjimać.“ Dźěłarniska sekretarka poćahuje so na warnowanski stawk, wotměwacy so spočatk julija před wrotami ELH wagonownje Niska twzr. Tehdy bě so njewola dźěławych a IG metal mjez druhim přećiwo tomu měriła, zo njeje dotalne jednaćelstwo předewzaća hladajo na tarifowe žada­nje za šěsć procentami wjace mzdy zwólniwe było tomu wotpowědować. Při čimž je tele žadanje moderatne, wučinja dźě wotstawk k přestrjenjowemu tarifej 20 procentow.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND