„Fachowe mocy jara požadane“

srjeda, 01. septembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Zo předewzaća sobudźěłaćerjow pytaja, pokazuje so w přizjewjenych swobodnych dźěłowych městnach. W regionalnej dźěłowej agenturje rěča wo dalšim polěpšenju na dźěłowych wikach.

Budyšin (SN). Połoženje na wuchodo­sakskich dźěłowych wikach so tuchwilu zaso polěpša. Tale pozitiwna powěsć we wčera­wšej rozprawje Budyskeje wotnožki Zwjazkoweje agentury za dźěło zwobraznja, zo so tudyše hospodarstwo po zdźěla restriktiwnych wobmjezowanjach předewšěm druheho lockdowna koronapandemije dla zaso zhraba. „W nimale wšitkich branšach předewzaća zaso personal pytaja, tež we wosebje potrjechenych wobłukach“, praji Ilona Winge-Paul, operatiwna jednaćelka Budyskeje agentury za dźěło, a mjenuje hóstne přemysło kaž wobłuki wuměłstwo, zabawu a wočerstwjenje.

Zdobywanje fachowcow dale w srjedźišću steji, tajkich maja sej předewzaća zawěsćić. Jedne zwěsćenje po słowach Ilony Winge-Paul dale płaći: „Poradźowanje a spěchowanje dalekubłanja w firmach přistajenych bytostnje na wuznamje nabywatej. Fachowe mocy su na dźěłowych wikach jara požadane.“

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND