Dobrowólne ekologiske lěto w biosferowym rezerwaće

srjeda, 01. septembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Elisabeth Schmidt z Budyšina je w biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty tak mjenowane dobrowólne ekologiske lěto přewjedła a wjele dožiwiła. Mjez druhim je wona powyšene hrjadki za Stróžanskim Domom tysac hatow zarjadowała, hdźež zeleninu plahuja. Wosebitosć tajkich hrjadkow zdobom je, zo móža sej tež zbrašeni abo starši ludźo w koleskatym stole rostliny cyle zbliska wobhladać.  Foto: SN/Hanka Šěnec Elisabeth Schmidt z Budyšina je w biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty tak mjenowane dobrowólne ekologiske lěto přewjedła a wjele dožiwiła. Mjez druhim je wona powyšene hrjadki za Stróžanskim Domom tysac hatow zarjadowała, hdźež zeleninu plahuja. Wosebitosć tajkich hrjadkow zdobom je, zo móža sej tež zbrašeni abo starši ludźo w koleskatym stole rostliny cyle zbliska wobhladać. Foto: SN/Hanka Šěnec

Zajimcam, kotřiž chcedźa so w škiće přirody a wobswěta angažować, pobrachuja často móžnosće. Runje młódša gene­racija je minjene lěta na přikład z hibanjom Fridays for future pokazowała, zo chce politisce skutkować. Tak skići dobrowólne lěto na přikład we wobłuku ekologije móžnosće, něšto zeskutkownić. Młodźi ludźo w starobje 16 do 27 lět smědźa so wo tajke prócować. Poskitki nańdu pola přirodo- a wobswětoškitnych institucijow. Hač we wobłuku biologiskeho ratarjenja, wobswětoweho kubłanja abo w institucijach, móžnosće su najwšelakoriše. Nimo anga­žementa móža zajimcy tajke lěto zdobom jako powołansku orientaciju wužiwać.

Wot septembra 2020 je Elisabeth Schmidt swoje dobrowólne ekologiske lěto w zarjadnistwje biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty wukonjała, kotryž tež UNESCO přisłuša. Po tym zo bě loni w awgusće abituru złožiła, wu­ži­waše młodostna z Budyšina móžnosć, swoje praktiske nazhonjenja w „zelenych powołanjach“ zběrać a so tak hladajo na stu­dijny směr zawěsćić.

wozjewjene w: Hospodarstwo

Galerija

dalši wobraz (1) We wobłuku dobrowólneho ekologiskeho lěta je Elisabeth Schmidt tež ptački wobkedźbować pomhała.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND