Jězorina z nowym turowym portalom

štwórtk, 11. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Zły Komorow (AK/SN). Mjezy přesahowacy turistiski zwjazk Łužiska jězo­rina, kotryž wobsteji wot lěta 2012, ma nowy turowy portal. W nim poka­zuja zamołwići zdobom na wjelorakosć a rjanosć krajiny w zymje. Móžnosć, we łužiskej jězo­rinje pućować, dotal hišće mnohim tak znata njeje, podšmórnje zamołwita za zjawnostne dźěło a marketing turistiskeho zwjazka Katja Wersch a skedźbni na cyłkownje wosom turow.

Tak mjenowana „tura po štyrjoch hatach“­ wjedźe wot Złokomorowskeho jězora do wokoliny. Start a cil dźesać­kilometrowskeho kołopuća je swójbny park w Kóšynje (Großkoschen) na južnym brjohu. Čara wjedźe po zymskim lěsu­ k štyrjom schowanym hatam. Na kóncu puća čaka na pućowacych „křiwa wěža“, z kotrejež maja krasny wuhlad na Złokomorowski jězor a wokolinu.

Dalša čara je něhdźe dwuhodźinske „pućowanje po bajowym lěsu“ w geoparku Mužakowski zahork. Start a cil dwuhodźinskeje a wosom kilometrow dołheje tury je stary Nysowy móst w Pusaku (Pusack) pola Mužakowa. Čara wabi mjez druhim z kozacym dworom a wjelčej wudrjeńcu, štož zdobom na Grimmowe bajki dopomina.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk