Hosćencarjow podpěrać poručenje

pjatk, 12. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Aktualne 2G-rjadowanje wohroža eksistencu mnohich předewzaćelow

Budyšin/Jědlica (SN/jbo/pdź/MiR). Wšojedne dokal tuchwilu hladaš, dale a wjac hosćencarjow dyrbi w swojich skazanskich knižkach předskazanki šmórnyć. Ludźo cyle jednorje nochcedźa do hosćenca hić. Přičina je jasna: pandemija. Přiwšěm knježi wulka njewěstosć. Tak wzdawaja so nimo tych, kotřiž njejsu šćěpjeni abo z korony wuhojeni, tež mnozy šćěpjeni wopyta hosćenca. Při aktualnym 2G-rjadowanju pak smědźa wustrowjeni a šćěpjeni dale do hosćenca chodźić. Tak móža tomu dopomhać, zo bohata krajina gastronomije dale wobsteji. Tuchwilu zdźěla hač do połsta procentow na hosćinu přeprošenych hosći njepřińdźe, a to w městach kaž tohorunja na wsach. Dokelž njedóstawaja pod prawidłom 2G hižo finančne narunanje, su gastronomojo w swojej eksistency maksimalnje wohroženi. Mnozy mějićeljo hosćencow pak nochcedźa so zjawnje k situaciji wuprajić.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk