Sami wjac energije produkować

póndźela, 15. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Zastaraćelske zawody zwyša płaćizny za milinu, płun a dalnoćopłotu

Hory (AK/SN). Wojerowske zastaraćelske zawody (VBH) zwyša klětu płaćizny za milinu, płun a dalnoćopłotu. Wone reaguja tak na sylnje stupace energijowe kóšty na swětowych wikach kaž tež na kóšty za dioksydowe popłatki w kraju nastupajo fosilne paliwa. Dźakowano hižo w septembrje wobstaranym surowiznam pak stopnjowanje tak wulke njewupadnje, podšmórny minjeny pjatk jednaćel VBH Wolf-Thomas Hendrich na nowinarskej konferency na Horach. Za přerěznu třiwosobowu domjacnosć rozrostu kóšty za milinu wo tři procenty, za płun wo dźesać a za dalnoćopłotu wo pjeć procentow. „Pozitiwna powěsć je: Płaćizny za pitnu wodu kaž tež za wopłóčki wostanu stabilne.“

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk