„Strašny a naiwny rozsud koalicije“

póndźela, 29. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Nowa koalicija SPD, Zelenych a FDP je w swojim zrěčenju zakótwiła, w idealnym padźe hižo hač do lěta 2030 wu­dobywanje brunicy zakónčić. To wšak zbudźa wjele kritiskich reakcijow, tež hladajo na wuskutki we łužiskim brunicowym rewěrje.

Budyšin (SN/BŠe). „Kónc wudobywanja brunicy hač do lěta 2030 – nic z nami“, podšmórnjetaj předsyda zawodneje rady předewzaća Łužiska brunica a energija (LEAG) Uwe Teubner a jeho zastupjer Toralf­ Smith. Koncern LEAG ze sydłom w Choćebuzu łužiske brunicowe jamy wobhospodarja a w milinarnjach energiju produkuje. Zaměr amploweje koalicije jón tuž wosebje trjechi.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk