Region dale zhromadnje zwičnjeć

wutora, 14. decembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Turizm tež we wuchodnej Sakskej wažnu­ rólu hraje. Mjeztym je wjele poskit­kow, kotrež maja so zwičnić. Turistiske zjednoćenstwa, kaž na přikład Nysowy kraj, pomhaja za region wabić. Tež serbscy turistikarjo su mjez čłonami tajkich zwjazkow.

Zhorjelc (AK/SN). Najebać pandemiju Turistiske zjednoćenstwo (TGG) kónčiny Nysowy kraj nadźijepołnje do přichoda zhladuje. To podšmórnyštaj turistiska koordinatorka Maja Daniel-Rublack a předsyda Ralf Brehmer na njedawnym posedźenju sobustawow w Zhorjelcu. „Nadźijam so, zo budźe 2022 dobre lěto za turizm. Wjeselu so na wuměnu nazhonjenjow z turistikarjemi a komu­nalnymi zastupjerjemi ze zhromadnym zaměrom, zo móhli Nysowy kraj dale wuwić“, rjekny Ralf Brehmer. W klětušim marketingowym a financnym planje je wjele ćežišćow zakótwjenych.

Tuchwilu ma zjednoćenstwo 80 čłonow, z nich je 57 z turistiskeho wobłu­ka. Jim přisłušeja tež Slepjanski Serbski kulturny centrum, Wochožanski park błudźenkow, towarstwo Serbski kulturny turizm a wjacore gmejny z kónčiny.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk