W Zejicach ma bistro nastać

pjatk, 07. januara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Helery Hančik (prědku naprawo) ze swojim teamom wari w Ralbičanskej šuli wobjed za tamnišich a Chróšćanskich šulerjow kaž tež za dźěći wjacorych pěstowarnjow. Nětko chce na parkowanišću w Zejicach nowy bistro wočinić.  Foto: Alfons Handrik Helery Hančik (prědku naprawo) ze swojim teamom wari w Ralbičanskej šuli wobjed za tamnišich a Chróšćanskich šulerjow kaž tež za dźěći wjacorych pěstowarnjow. Nětko chce na parkowanišću w Zejicach nowy bistro wočinić. Foto: Alfons Handrik

Zo dóstanu wuknjacy Ralbičanskeje zakładneje a wyšeje šule wšědnje připoł-dnju, čemuž druhdźe tak njeje, čerstwje nawarjeny wobjed, maja woni za samozrozumliwe. Wo to so mjeztym štwórte lěto Helery Hančik stara. Nětko ma wón nowe plany.

Ralbicy (aha/SN). W Ralbičanskej šulskej kuchni warja tež za šulerjow w Chrósćicach a za dźěći w šěsć pěstowarnjach, mjez druhim w Njeswačanskej. Mjez dźesać přistajenymi w Ralbicach je pjeć wučenych kucharjow. Zhromadnje so woni wo to staraja, zo warja wšědnje nimale 700 porcijow słódneje jědźe, štož sej tež wjele wuměnkarjow waži.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND