Papjera rědka a jasnje dróša poručenje

póndźela, 10. januara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Ćišćernje maja tuchwilu swoju lubu nuzu, dosć papjery dóstać. Přiwšěm su płaćizny wudźěłka masiwnje přiběrali, štož pak su ćišćernje lědma kupcam nabrěmjenili. W Kamjenskej Lessingowej ćišćerni ćišći Jan Schreiter mjez druhim serbski ewangelski tydźenik Pomhaj Bóh.  Foto: Matthias Schumann Ćišćernje maja tuchwilu swoju lubu nuzu, dosć papjery dóstać. Přiwšěm su płaćizny wudźěłka masiwnje přiběrali, štož pak su ćišćernje lědma kupcam nabrěmjenili. W Kamjenskej Lessingowej ćišćerni ćišći Jan Schreiter mjez druhim serbski ewangelski tydźenik Pomhaj Bóh. Foto: Matthias Schumann

Němske a tak tež łužiske ćišćernje w chětro ćežkim połoženju

Budyšin (SN/BŠe). Stupace płaćizny za papjeru a barbu ćišćernje po cyłej Němskej­ masiwnje poćežuja. Tež łužiske zawody pod tuchwilnymi wuměnjenjemi chětro ćerpja. „Enormne zwyšenja po­trjechja wšitke družiny grafiskeje pa­pjery“, wuzběhnje jednaćel Budyskeje ćišćer­nje Schleppers Robert Czyzowski. Přerěznje bě to loni něhdźe 15 procentow. Za wo­se­bite družiny dyrbjachu předewzaća hač do 30 procentow wjace pjenjez zapłaćić. A kónc spirale njeje hišće wotwidźeć. Pozadk toho drje su wjacore faktory. Sprěnja producenća papjery woča­kuja, zo njebudźe přichodnje hižo telko trěbne, a tak su fabriki sukcesiwnje swoje kapacity pomjeńšili. Korona­pandemija je połoženje hišće přiwótřiła. „Naprašowanje za grafiskej papjeru je abruptnje woteběrało“, Robert Czyzowski wuswětla. Papjerowe zawody pak njemóža přez nóc swoju produkciju zastajić, a su wudźěłki tuž najprjedy za skład zhotowili.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND