Natwarja na nazhonjenja

wutora, 18. januara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Do teama Kulowskeje Worjołskeje apoteki słušeja Petra Kralowa, Claudija Kupcyna, Mechthildis Wenzel, Angelika Metzger, Elisa Gedan, Beate Hohlfeld, Andrea Handtke a Sabrina Robel (wotlěwa).  Foto: Andreas Kirschke Do teama Kulowskeje Worjołskeje apoteki słušeja Petra Kralowa, Claudija Kupcyna, Mechthildis Wenzel, Angelika Metzger, Elisa Gedan, Beate Hohlfeld, Andrea Handtke a Sabrina Robel (wotlěwa). Foto: Andreas Kirschke

Apoteka ma dołhe stawizny a wot spočatka lěta nowu nawodnicu

Kulow (AK/SN). Worjołska apoteka słuša k markantnym twarjenjam Kulow­skeho torhošća. Jeje stawizny sahaja hač do lěta 1854. „W tutym domje sym wot­rostła a znaju apoteku, dołhož móžu myslić“,­ powěda Claudia Kupcyna z Łazka. Mjeztym 31 lět wona w apotece dźěła. ­Jeje mać Dorothea Görigkowa je apoteku wot 1970 do 1990 nawjedowała. Po tym přewza Marlies Graudußus nawodnistwo domu a jón wot rukowaćelnje kupi. 1993 su dom a apoteku wobšěrnje ­saněrowali. Wot spočatka 2022 nětko Elisa Gedan Kulowsku apoteku nawjeduje. Přistajenych ma wona inženjerce za farmaciju, techniskej asistentce, farmaceutisko­tech­nisku asistentku a posołku. Něhdźe 4 500 lěkow maja w sortimenće. Ludźo jězdźa ze Sernjan a Róžanta runje tak do Ku­lowa kaž z Wóslinka, Jitra a Skaskowa. Přede­wšěm starši pacienća sej waža, zo posołka ska­za­ne medikamenty ludźom domoj wozy.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND