Miliony eurow do kónčiny inwestowali

pjatk, 21. januara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Ze spěchowanja Leader profitowało je tež w lěću 2020 wotewrjena šćežka lodoweje doby w Njeswačanskim hrodowym parku.  Foto: Uwe Menschner Ze spěchowanja Leader profitowało je tež w lěću 2020 wotewrjena šćežka lodoweje doby w Njeswačanskim hrodowym parku. Foto: Uwe Menschner

Regionalny management Leaderoweje kónčiny Hornjołužiska hola a haty zhladuje pozitiwnje na minjenu spěchowansku dobu, ale ma tež kritiske přispomnjenja.

Rakecy (UM/SN). W Leaderowej kónčinje Hornjołužiska hola a haty wudachu w spěchowanskej dobje 2014–2020 cyłkownje 12,4 miliony eurow za wjac hač 200 jednotliwych projektow. To wuchadźa z nětko předležaceje zakónčaceje roz­prawy regionalneho managementa ze sydłom w Rakecach. Najwjac projektow – 32 – su w Malešanskej gmejnje zwoprawdźili. Nimale 1,7 milionow eurow spěchowanja tam wužiwachu. Tež w Ra­dworskej gmejnje bě to nimale 1,1 milion eurow. W Bóščanskej gmejnje njemějachu porno tomu žadyn projekt přizwoleny.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND