W Běłej Wodźe planuja naslědnu ofensiwu

póndźela, 14. februara 2022
artikl hódnoćić
(0 )

W Běłej Wodźe so hladajo na naslědnosć tuchwilu tójšto hiba. Tak su njedawno iniciatiwu z mjenom „foodsharing“ załožili, z kotrejž spytaja žiwidła lěpje wužiwać. Nimo toho maja tam staciju za nabiwanje e-kolesow. Milinu za to produkuje solarna připrawa.

Běła Woda (SN/BŠe). Z fachowych pře­pytowanjow wuchadźa, zo so nimale třećina­ produkowanych žiwidłow njewu­žiwa abo njepředźěła. Tónle pozadk po­zbudźi akterow w Běłej Wodźe, kotřiž chcedźa nuznje něšto změnić, wutworić iniciatiwu „foodsharing“. ­„Wěmy, zo tež w Běłej Wodźe mnoho žiwidłow na wikach abo w kupnicach ­do wotpadkow mjetaja“, wuswětla jedyn ­ze załožerjow iniciatiwy Adrian Rinnert. „Často je tomu tak, zo ludźo to poprawom nochcedźa a sej druhe móžnosće přeja, hdźež móhli je dale dać.“

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND