Pandemija znowa slědy zawostajiła

srjeda, 16. měrca 2022
artikl hódnoćić
(0 )

We łužiskej jězorinje zličichu loni ­znowa mjenje wopytowarjow, hač bě jich do koronapandemije. Přiwšěm zhladuja turistikarjo pozitiwnje do ­přichoda, byrnjež na nich lětsa dalše wužadanja čakali.

Zły Komorow (SN/BŠe). Turistiski zwjazk Łužiska jězorina zaměrnje na tym dźěła region wuspěšnje zwičnić. Minjene lěta je tež wjele ludźi přišło, přiwšěm koronapandemija swoje slědy zawostaja. Kaž z lońšeje bilancy wuchadźa, zličichu turistikarjo přemysłowych zawodow něhdźe 697 000 přenocowanjow, štož je 9,7 procentow mjenje hač lěto do toho. Ličba hosći je so wo 10,5 proc. na 207 000 pomjeńšiła. Tak je dwě lěće za sobu mjenje ludźi region wopytało hač do časa korony. Wězo su so wobmjezowanja a z nimi zwisowacy zakaz turistiskich přenocowanjow na cyłolětne ličby wuskutkowali. „W běhu lěća pak běchu přenocowanja na dosć wysokim niwowje, štož straty zawrjenskeho časa bohužel njenaruna“, informuje jednaćelka turistiskeho zwjazka Kathrin Winkler. W sakskim dźělu ­jězoriny je zakaz přenocowanjow hižo w nowembru a decembru swoje slědy zawostajił.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND