Energijowe płaćizny njeznjesliwe

pjatk, 18. měrca 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Dźěłarnistwo IG metal žada sej spěšne a zmužite reakcije zwjazkoweho knježerstwa, wšako je mnoho swójbow mjez druhim tež we Łužicy wysokich płaćiznow ćěriwa dla na hranicy swojich mocow.

Budyšin (SN/BŠe). Hladajo na diskusiju wo wysokich energijowych płaćiznach so nětko tež dźěłarnistwo IG metal angažuje a žada sej wot zwjazkoweho knježerstwa reakcije. We Łužicy, w Rudnych horinach a dalšich kónčinach ma wjele ludźi dołhi puć na dźěło. Dźěłarnistwo z toho wuchadźa, zo je to často 30 do 40 kilometrow na jednu čaru. Knježerstwo měło tuž spěšnje wolóženja dojězdźowarjam wobzamknyć. Wšako předewšěm tež na wuchodźe ludźo mjenje zasłužeja hač druhdźe a su wysokich płaćiznow ćěriwa dla přidatnje poćeženi.

Dale wuchadźa nawodnica dźěłarniskeho wobwoda Berlin, Braniborska a Sakska Birgit Dietze z toho, zo zwyšenje tarifow tež nakupowansku móc stabilizuja, štož je na dobro němskeho hospodarstwa. Ludźo w potrjechenych regionach, kaž we Łužicy, njemóža wysoke płaćizny dołhodobnje znjesć, Dietze w zdźělence nowinarjam wuzběhny.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND