Zawru brunicowu jamu poručenje

póndźela, 21. měrca 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Choćebuske zarjadniske sudnistwo skóržbje wotpowědowało

Choćebuz (SN/BŠe). Rozsud Choćebu­skeho zarjadniskeho sudnistwa minjeny tydźeń w Braniborskej nětko njeměr zbudźa. Po wusudźe smě koncern Łužiska energija a milinarnje (LEAG) jenož hišće­ hač do 14. meje brunicu w Jan­šojskej jamje wudobywać. Němska wobswětowa pomoc (DUH) a wobswětowy zwjazk Zele­na liga běštej mjenujcy skoržiłoj, dokelž předewzaće přewjele wody z jamy klumpa, štož hłownemu zawodnemu planej njewotpowěduje. Minjenu srjedu to Choćebuske sudnistwo ze swojim wusudom wobkrući.

Koncernowa zawodna rada LEAG reaguje z wulkim njezrozumjenjom. Hladajo na wójnu w Ukrainje ma tema energijowe zastaranje w Němskej zaso hinašu dimensiju. „Štóž wudobywanje brunicy w Janšojskej jamje njedowoli, tež za­wě­sćene mnóstwo tudyšeho wuhla a tak tež zawěsćenu produkciju miliny njedopušći“, rěka w pjatkownej zdźělence zawodneje rady LEAG.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND