W prawym času na wikach poručenje

pjatk, 01. apryla 2022
artikl hódnoćić
(0 )
3D-ćišćak za metal (w pozadku), w hospodarstwje Němskeje dotal nowotny serwis za material šonowacu reparaturu wulkich twarskich dźělow mašinow, su nawoda hłowneje wuporjedźernje LEAG Michael Nobis, čłonaj předsydstwa LEAG dr. Philipp Nellessen a Andreas Huck a jednaćel MCR Engineering Lausitz Jürgen Podszun wčera w Čornej Pumpje startowali.  Foto: Jost Schmidtchen 3D-ćišćak za metal (w pozadku), w hospodarstwje Němskeje dotal nowotny serwis za material šonowacu reparaturu wulkich twarskich dźělow mašinow, su nawoda hłowneje wuporjedźernje LEAG Michael Nobis, čłonaj předsydstwa LEAG dr. Philipp Nellessen a Andreas Huck a jednaćel MCR Engineering Lausitz Jürgen Podszun wčera w Čornej Pumpje startowali. Foto: Jost Schmidtchen

Z 3D-ćišćakom za metal skića kupcam nowy serwis w Čornej Pumpje

Čorna Pumpa (JoS/SN). Specielnje na potrjebu kupcow přiměrjena, z kompjuterom wodźena skowanska připrawa 3D je wčera we hłownej wuporjedźerni Łužiskeje energije a milinarnje (LEAG) w Čornopumpskim industrijnišću dźěłać započała. Předewzaće rěči w nowinskej zdźělence wo „w hospodarstwje Něm­skeje dotal nowotnym serwisu za material šonowacu reparaturu wulkich twarskich dźělow mašinow z wocla, kaž su to wale, zubate kolesa abo wóski“ wotnožki LEAG MCR Engineering Lausitz GmbH. W tymle zwisku je předewzaće nowy wobchodniski wobłuk MCR Metal Print wutworiło.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND