Štož rosće trjeba tež dešć

štwórtk, 19. meje 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Krzystof a Wiesiek (wotlěwa), pólskaj sobudźěłaćerjej Domanic ratarskeho předewzaća w Hózku, staj zašłe dny z přirodnym hnojiwom wobohaćiłoj pódu truskalcowych polow na kromje Budyšina.  Foto: Milenka Rječcyna Krzystof a Wiesiek (wotlěwa), pólskaj sobudźěłaćerjej Domanic ratarskeho předewzaća w Hózku, staj zašłe dny z přirodnym hnojiwom wobohaćiłoj pódu truskalcowych polow na kromje Budyšina. Foto: Milenka Rječcyna

Hromak a truskalcy, kórki a tomaty – płody za kupcow zrawja

Budyšin (SN/MiR). W Sćijecach/Ratarjecach na kromje Budyšina njesteji drjewjana chěžka na roli njedaloko jězdnje, kotraž wjedźe do Hodźija a Biskopic, hižo samotna. Zašłe dny su sobudźěłaćerjo Domanic ratarskeho předewzaća w Hózku na dosć wulkopłoninowych truskalcowych polach wokoło njeje dźěłać za­počeli a su hnojiwo do rjadkow sypali. „Truskalcy trjebaja podpěru“, rjekny na naprašowanje něhdyši mějićel firmy ­Michał Domanja, kiž bě ju z mandźelskej w lěće 2004 swojemu synej Matthiasej přepodał, „hnojili smy z wapnom, kotrež rostliny za wuwiće trjebaja; amoniakom, kotryž jim pozdźišo móc dawa a hnydom skutkowacym salpeterom.“ Štož pak pobrachuje, zo by skutkownosć přirodnje sucheho hnojiwa wulka była, je dešć, a tón ratarjam pobrachuje.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND