Předewzaće je a wostanje spušćomny zastaraćel

wutora, 31. meje 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Milinarnja w Čornej Pumpje hižo 25 lět spušćomnje energiju produkuje. Jeje 800-MW-blokaj běštej tehdy samo najwjetšej swěta.  Foto: Jost Schmidtchen Milinarnja w Čornej Pumpje hižo 25 lět spušćomnje energiju produkuje. Jeje 800-MW-blokaj běštej tehdy samo najwjetšej swěta. Foto: Jost Schmidtchen

Čorna Pumpa (JoS/SN). Ze zjednoćenjom Němskeje běchu za zwjazkowu republiku płaćiwe wobswětowe předpisy po přechodnej dobje wot lěta 1996 tež za nowe zwjazkowe kraje zwjazowace. Najebać zahajene naprawy w Čornej Pumpje so předewzaću Espag w starych milinarnjach njeporadźi, hranične hódnoty za proch a syrikowy dioksyd dodźeržeć. Přidatne wuhotowanje starych milinarnjow z modernej wobswětowej techniku by kóštam nowotwara wotpowědowało. Tohodla přihotowaštej předewzaći Veag a Espag twar noweje milinarnje a zahajištej tak dobu třećeje generacije milinarnjow ­na stejnišću Čorna Pumpa.

Zakładny kamjeń połožichu hižo 25. oktobra 1993. Hač k prěnjemu dodawanju energije do syće traješe pak hišće tři a poł lěta. Hladajo na produkciju miliny bě dwójny blok we łužiskim rewěrje měznik. Němska milinarnjowa industrija bě dopokazała zo je kmana, sej wuspěšnje njeznate techniki spřistupnić. Wobaj 800-MW-blokaj běštej tehdy samo najwjetšej swěta.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND