Mnohe joby su njewobmjezowane

srjeda, 01. junija 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/at). Hornjołužiske přede­wzaća pytaja dale dźěłowe mocy. Kaž we wčerawšej rozprawje Budyskeje wotnožki Zwjazkoweje agentury za dźěło za měsac meju rěka, na wysokim niwowje. Wuraz toho je 889 swobodnych socialneho zawěsćenja winowatostnych dźěłowych městnow, kotrež su zawody w róžowniku dźěłodawarskemu serwisej tudyšeje dźěłoweje agentury přizjewili. 93 procentow přizjewjenych nowych jobow ma so njewobmjezowanje wobsadźić. Najhusćišo pytaja twornje fachowe mocy z wotzamknjenym wukubłanjom abo studijom. Jeničce 16 procentow poskićenych dźěłowych městnow so na pomocnikow měri.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND