Předewzaće chce aktiwne być

štwórtk, 16. junija 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Transformacija bě ćežišćo Wuchodoněmskeho hospodarskeho foruma

Bad Saarow/Choćebuz (SN/at/BŠe). Wo šansach a wužadanjach Łužicy su wčera na Wuchodoněmskim hospodarskim forumje w Bad Saarowje diskutowali. Wobdźělenaj běštaj zdobom społnomócnjeny braniborskeho ministerskeho prezidenta za Łužicu dr.-ing. Klaus Freytag a nawoda předsydstwa LEAG Thorsten Kramer. Kaž předewzaće informuje, je Kramer pod hesłom „Nowe perspektiwy tworić – wo transformaciji regionow“ strategiske ćežišća nastupajo transformaciju LEAG rozjimał. Swoje předewzaće „budźe aktiwny dźěl teje transformacije“, wón rjekny. Z dwěmaj ćežišćomaj chcedźa koncern strategisce wuwiwać. „Z wobnowjomnymi energijemi a z nowym zawěsćenym wukonom našich milinarnjow wuměnjenja za nowe tworjenje hódnotow a wěstotu zastaranja zaručamy“, nawoda předsydstwa wuwjedźe.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND